1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Mantu Ajtóstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Tegez utca 43.; cégjegyzékszám: 13-09-088695; adószám: 12692112-2-13) által

a www.mantu.hu
a www.lenteam.hu
a www.mantu-ablak.hu
a www.mantu-ajto.hu
a www.solarlux-telikert.hu
a www.terasz-megoldasok.hu
a www.csaladihazepites-okosan.hu
és a www.csaladihazepitesokosan.hu

internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. A Weboldalak használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldalakon.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Mantu Ajtóstúdió Kft.
Székhely: 2000. Szentendre, Tegez utca 43.
E-mail-cím: info@mantu.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-132274/2017

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A regisztráció során az adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

  • Név
  • Lakcím
  • Levelezési cím
  • Telefonszám
  • E-mail-cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatásai nyújtásának céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és a Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart, vagy ameddig a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:
X-com.hu Szolgáltató Kft.
1174 Budapest, Ősrepülő utca 26.
info@x-com.hu

Marketingszoftverként:
MiniCRM Zrt.
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Ügyviteli és számlázó szoftverként:
Mindennap Informatikai Kft.
1113. Budapest, Badacsonyi út 21.

6.3 A Mantu Ajtóstúdió Kft. által kezelt személyes adatokat kizárólag a cég és annak munkavállalói, valamint a Mantu Ajtóstúdió Kft.-vel viszonteladói szerződésben levő partnerei ismerhetik meg ajánlatadás, felmérés és kivitelezői tevékenység céljából.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ezen kívül, a Felhasználó bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat bármely marketing célú megkeresésről a levél alján található link segítségével.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 1139. Budapest, Röppentyű utca 73/A.
E-mail: info@mantu.hu

7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket –akár postai úton is – az adatkezelő a felhasználó hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

2023.01.01.